Branża budowlana nie obejmuje jedynie budownictwa mieszkalnego. Nader dużo inwestycji budowlanych przeprowadzanych jest na zlecenia osób prawnych, wśród jakich do najbardziej renomowanych zalicza się urzędy administracji publicznej oraz użyteczności publicznej. Ich fundusze pieniężne poświęcone na obiekty budowlane, jakich postawienie chcą zlecić pochodzą zazwyczaj z budżetu państwa bądź różnorodnych dopłat (w tym wpłacanych przez Unię Europejską).

Proces tworzenia takiego budynku w istotny sposób odstaje od inwestycji zlecanej przez osobę prywatną albo przedsiębiorstwo. Przede wszystkim zanim przedsiębiorstwo budowlane uzyska takie zlecenie musi przebrnąć pomyślnie przez skomplikowany mechanizm przetargu. W trakcie przetargu wyłaniane jest przedsiębiorstwo, którego oferta jest najkorzystniejsza dla klienta jakim jest podmiot prawny. Przeważnie tak się składa, że decydującym elementem, jaki finalnie rozstrzyga o doborze oferenta jest zaproponowana przez niego należność za usługę. Opłata taka jest efektem wnikliwych obliczeń dokonywanych na podstawie określonej dokumentacji przekazanej przez klienta. Do wykonania takich wycen winien być wybrany fachowiec lub firma, jacy dysponują dostatecznym zasobem kompetencji na temat pisania kosztorysów budowlanych. Kosztorys taki stanowi nieodłączny składnik oferty oraz nie może być w nim miejsca na pomyłki. Osoba tworząca kosztorysy budowlane musi wyjątkowo dokładnie znać rynek artykułów i usług budowlanych by należycie ocenić ilość budulców budowlanych niezbędną do przeprowadzenia inwestycji. Przeważnie bierze się pod uwagę dostawcę surowców budowlanych, który kooperuje z firmą budowlaną i zapewni jej najlepszy upust.

Może się jednak przytrafić, że na skutek nieprzewidzianego splotu wypadków koszt inwestycji przekroczy budżet. W niniejszej, wyjątkowej sytuacji można po ustaleniu ze zleceniodawcą dokonać poprawki kosztorysu inwestorskiego by dostosować go do zmienionych warunków umowy. Przewidująca firma budowlana powinna mimo wszystko zaplanować właściwy margines błędu zamiast za każdą cenę starać się zejść ze stawki aby zdobyć przetarg ponieważ może ryzykować własnymi środkami jeżeli nie odnajdą się dodatkowe fundusze nieodzowne na jej zwieńczenie.