Załóż bloga   Zaloguj się
[ Kategoria główna ] 19 Marzec, 2018 14:05

Wystawiając do sprzedania swój budynek oczekujesz, że uzyskasz za niego satysfakcjonującą cię cenę. Jednak wartość domu, w którym spędziłeś szmat życia z pewnością jest dla ciebie wyższa aniżeli kwota jaką zechcieć może zaofiarować potencjalny nabywca. Na pewno będzie on wszędzie starał się znaleźć jakieś dysfunkcje i mankamenty, które w razie kupienia domu będzie zmuszony poprawić, a więc mówiąc innymi słowy będzie starał się za każdą cenę żebyś trochę opuścił z pierwotnej ceny. Każdy chce trochę utargować, sam zrobiłbyś chyba identycznie.

Na logikę nie kalkuluje się wkładać dodatkowych pieniędzy w dom, który mimo wszystko masz zamiar spieniężyć, wszak nie jest konieczne od razu przeprowadzanie kompleksowego remontu, wystarczy skupić się na kilku sprawach, które mogą mieć wpływ na ogólną użyteczność domu, a nie na wystroju wnętrz, bo raczej na 100% potencjalny kupiec będzie chciał i tak urządzić je tak jak mu się podoba. Co innego jakieś delikatne naprawy, jak przykładowo stary popękany komin, który ledwo ciągnie.

Regeneracja przewodu kominowego to nie jest rzecz jasna najtańsza sprawa (patrz tu), ale wydatnie wpłynąć może w sposób pozytywny na cenę obiektu. Zresztą zatajenie przed ewentualnym kupcem faktu, że komin jest w złej kondycji mogłoby pociągnąć nawet za sobą jakieś implikacje o ile doszłoby do zaczadzenia nowych lokatorów, a tym bardziej śmierci któregoś z nich. Od razu zaczęłoby się dochodzenie kto jest winien, co przysporzyłoby ci tylko niepotrzebnych kłopotów.

Czasem wystarczy jedynie uszczelnić komin i otynkować go na zewnątrz – czyli przeprowadzić mały remont, a cały budynek może na tym skorzystać. Niekiedy niezbędne może być po prostu nawet jego udrożnienie lub wypalenie smoły zebranej w środku – zwłaszcza jeśli łamałeś zakazy i utylizowałeś śmieci w piecu zamiast oddawać je do sortowni. Na pewno kominiarz z twojego rewiru doradzić ci może odpowiednie przedsiębiorstwo, które solidnie wyremontuje twój przewód kominowy, bowiem nie jest to zadanie dla zwykłego kominiarza, który tylko przepycha kominy.

[ Kategoria główna ] 05 Wrzesień, 2016 12:22

W pejzażu polskich miast przeważają niejasnej urody dzielnice bloków wielorodzinnych, w dużej rozpiętości stawianych jeszcze za czasów sprzed zmiany systemu w naszym państwie. Zaistniały z potrzeby dostarczenia schronienia dla przyjeżdżających z wiosek do miast ludzi angażowanych w powiększającym się w przyspieszonym tempie przemyśle, który stanowił kluczowy cel rozwoju Polski dla ówczesnych władz publicznych. Poza takim powodem potrzeba było raczej błyskawicznie odtworzyć państwo ze spustoszeń powojennych oraz zapewnić wielu rodzinom miejsce do mieszkania z poważnym uwzględnieniem wybitnie zdemolowanych terenów na zachodzie dołączonych do Polski po wojnie.

Przez dziesięciolecia rządy PRL wysilały się na tym modelu urbanizacji Polski pomijając jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, które dojrzewało w węższym zakresie korzystając na samodzielnej inicjatywie.

Po 1989 roku gdy wprowadzono wolny rynek sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Wzbogacający się mieszkańcy Polski zapragnęli więcej intymności i przystąpili do inwestycji w domy jednorodzinne, w czym duży udział brały wyrastające jak grzyby po deszczu prywatne przedsiębiorstwa budowlane. Względnie prędko zabudowano przeważającą część wyznaczających się pod inwestycje parceli budowlanych w centrach miast, a miasta powiększały się coraz intensywniej na przedmieściach. Wraz z ubytkiem pustych gruntów pod budowę rosła cena pozostałych działek budowlanych. Rozbudowa zaplecza drogowego i pozostałe inwestycje równomiernie rozmieszczone w całym kraju wpłynęły na wzmocnienie konkurencyjności parceli umieszczonych w sąsiadujących z miastami wsiach oraz niewielkich miasteczkach. Opłacalne pokazało się zbudowanie budynku poza miastem ponieważ bez wyraźniejszego dylematu można było dostać się do pracy w mieście. Statystyki poczęły rejestrować przyrost liczebności ludzi takich wiosek oraz spadek liczby ludności wielu znaczniejszych miast (w istotnej mierze okoliczność taka trwa w niesłychanie zurbanizowanym województwie śląskim).

Niegdyś istniał stereotyp, iż pochodzenie ze wsi jest źródłem do wstydu, dziś populacja miast oraz wsi jest w niebywałym stopniu wymieszana, przy czym dzisiaj trend migracji nie przebiega jednokierunkowo (ze wsi do miast) tylko w obydwa kierunki. Z tego względu stereotyp taki utracił rację bytu. Za nowymi obywatelami wędrują do wsi dodatkowe kapitały na infrastrukturę a mieszkanie tam jest coraz lepszą alternatywą.

Dowiedz się także czy warto wyprowadzić się za miasto.

[ Kategoria główna ] 25 Sierpień, 2016 08:14

Ruchy na rynkach finansowych oraz na rynku mieszkaniowym skutkują tym, iż obecnie niemało ludzi którzy nabyli dom albo mieszkanie na kredyt w obcej walucie posiada do zapłacenia sumy znacząco przewyższające wartość ich posesji. Faktyczna wartość ich nieruchomości odstępuje od ceny, którą za nią dały.

Rynkowa wartość posiadłości to rzeczywista suma pieniędzy, za którą można ją upłynnić na rynku wtórnym. Jednak niezbędne jest też wykonanie kilku pobocznych wymogów. Obie strony umowy muszą oddziaływać niezawiśle od siebie, także w podejściu racjonalny, nie orientując się sobie jedynie rozpoznawalnymi motywami. Powinny także być skłonne do zawarcia i dokończenia transakcji kupna-sprzedaży posiadłości. Żadna ze stron nie może działać pod dyktatem (np. w okoliczności kiedy wyprzedaż wymuszona jest niespodziewanymi przyczynami losowymi).

Posesja powinna również być od pewnego czasu oferowana do odsprzedaży na rynku nieruchomości żeby hipotetyczni nabywcy mogli się zaznajomić z dostępnością ofert. wycena nieruchomości musi ilustrować świeży status rynku przy założeniu powyższych warunków. Rzeczoznawca wyceniający posiadłość nie może także tuszować w swej kalkulacji dodatkowych kosztów które musiałby ponieść klient, np. w związku z podatkami (a w szczególności z podatkiem VAT).

[ Kategoria główna ] 22 Lipiec, 2016 07:42

Już przeszło od roku przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na zakup lokum ustalono minimalny wkład własny w wielkości 10 procent wartości posiadłości, na którą pożyczka jest udzielana. Zasadniczo nie ma to zauważalnego wpływu na popyt kupujących na rynku mieszkaniowym, jednak nabywcy muszą dostosować wielkość nabywanego lokum względem osobistych możliwości finansowych. Firmy budowlane już zareagowały na tenże trend oferując większą liczbę lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o mniejszej powierzchni na jakie jest aktualnie większy popyt. Mieszkania takie zapewniają lepszy standard aniżeli lokale w starszych blokach z sektora wtórnego. Nie ma to aż tak znacznego przełożenia na ceny gdyż w wypadku wartości lokum znaczny wpływ wywiera również lokalizacja, a tutaj istnieje jakaś przewaga mieszkań w starszych budynkach jakie zwykle mieszczą się bliżej centrów miast.

Pomimo tego, iż minimalny wkład własny lepiej zabezpiecza bank przed zagrożeniem niewypłacalności pożyczkobiorcy banki nadal dokładnie kontrolują swoich klientów. Typowym działaniem jest konieczność potwierdzenia wartości nieruchomości, szczególnie w przypadku posiadłości z sektora pierwotnego. Analiza wykonana podczas wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego zapewnia odpowiedni pogląd na opłacalność inwestycji banku.

Program rządowy „Mieszkanie dla Młodych” wpłynął na zwiększenie poziomu optymizmu deweloperów względem intratności budowy nowych apartamentowców, choć ich parametry techniczne dopasowane są w wysokim stopniu do specyfikacji jaka umożliwia kupno apartamentu z wykorzystaniem kapitałów udzielonych w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Oferta mieszkań na rynku pierwotnym nieustannie rośnie, jednakowoż ze względu na stosunkową równowagę pomiędzy popytem oraz podażą nie wpływa to w wyraźny sposób na ruch cen, które wahają się o parę procent w zależności od rejonu.

[ Kategoria główna ] 27 Czerwiec, 2016 18:05

Branża budowlana nie obejmuje jedynie budownictwa mieszkalnego. Nader dużo inwestycji budowlanych przeprowadzanych jest na zlecenia osób prawnych, wśród jakich do najbardziej renomowanych zalicza się urzędy administracji publicznej oraz użyteczności publicznej. Ich fundusze pieniężne poświęcone na obiekty budowlane, jakich postawienie chcą zlecić pochodzą zazwyczaj z budżetu państwa bądź różnorodnych dopłat (w tym wpłacanych przez Unię Europejską).

Proces tworzenia takiego budynku w istotny sposób odstaje od inwestycji zlecanej przez osobę prywatną albo przedsiębiorstwo. Przede wszystkim zanim przedsiębiorstwo budowlane uzyska takie zlecenie musi przebrnąć pomyślnie przez skomplikowany mechanizm przetargu. W trakcie przetargu wyłaniane jest przedsiębiorstwo, którego oferta jest najkorzystniejsza dla klienta jakim jest podmiot prawny. Przeważnie tak się składa, że decydującym elementem, jaki finalnie rozstrzyga o doborze oferenta jest zaproponowana przez niego należność za usługę. Opłata taka jest efektem wnikliwych obliczeń dokonywanych na podstawie określonej dokumentacji przekazanej przez klienta. Do wykonania takich wycen winien być wybrany fachowiec lub firma, jacy dysponują dostatecznym zasobem kompetencji na temat pisania kosztorysów budowlanych. Kosztorys taki stanowi nieodłączny składnik oferty oraz nie może być w nim miejsca na pomyłki. Osoba tworząca kosztorysy budowlane musi wyjątkowo dokładnie znać rynek artykułów i usług budowlanych by należycie ocenić ilość budulców budowlanych niezbędną do przeprowadzenia inwestycji. Przeważnie bierze się pod uwagę dostawcę surowców budowlanych, który kooperuje z firmą budowlaną i zapewni jej najlepszy upust.

Może się jednak przytrafić, że na skutek nieprzewidzianego splotu wypadków koszt inwestycji przekroczy budżet. W niniejszej, wyjątkowej sytuacji można po ustaleniu ze zleceniodawcą dokonać poprawki kosztorysu inwestorskiego by dostosować go do zmienionych warunków umowy. Przewidująca firma budowlana powinna mimo wszystko zaplanować właściwy margines błędu zamiast za każdą cenę starać się zejść ze stawki aby zdobyć przetarg ponieważ może ryzykować własnymi środkami jeżeli nie odnajdą się dodatkowe fundusze nieodzowne na jej zwieńczenie.

[ Kategoria główna ] 09 Czerwiec, 2016 17:30

W Polsce wysoko ceni się dysponowanie nieruchomością na własność. Praktycznie każdy Polak oświadcza chęć zakupu własnego lokum jeśli tylko będzie mieć środki na pokrycie jego zakupu. Być może jest to wynik tkwienia w zbiorowej świadomości zaszłości historycznych w identycznym stopniu z czasów socjalizmu jak i średniowiecza. W Polsce Ludowej od opinii biurokratów zależało czy dane gospodarstwo domowe otrzyma lokal mieszkalny. Prowadziło to do wielu dwuznacznych moralnie sytuacji.

Po upadku poprzedniego ustroju na wielką skalę nastąpiła akcja przejmowania lokali ze spółdzielni mieszkaniowych na własność, z początku za niemal symboliczne kwoty, na czym skorzystało wiele rodzin, rezultatem czego obecnie niemalże 75% Polaków mieszka we własnych lokalach mieszkalnych i domach. Pozostała część mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, najczęściej z zasobów komunalnych.

Liczba prywatnych posiadaczy mieszkań w Polsce jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej, dlaczego więc mieszkańcy Polski czują taki napór do własnego czterech ścian w opozycji do innych europejczyków? Rozsądnym wyjaśnieniem jest poziom pensji oraz tendencja do przemieszczania się społeczeństwa. Wydatki na czynsz nie uderzają tak silnie w pensję pana Lacroix jak w pana Nowaka. Pułap kosztu wynajmu nieruchomości w Polsce jest tak duży, że zwyczajnie nie jest opłacalne wynajmować lokal przez całe życie jeśli za niewiele wyższą sumę możliwe jest spłacanie raty pożyczki za prywatne mieszkanie. Polacy są również mocno przywiązani do swego miejsca w którym mieszkają co obniża ich mobilność. Europejczycy z Zachodu nie są tak przywiązani pod względem własności do miejsca, w którym przyszło im mieszkać co pozwala im łatwo przenieść się o wiele kilometrów za pracą. Tylko młodzi Polacy przejawiają podobną mobilność i jest to wynik braku perspektyw na szybkie nabycie mieszkania w kraju. Wyjeżdżają zatem za granicę, jednak przy wyjeździe tłumaczą najczęściej chęć opuszczenia kraju zgromadzeniem funduszy na własne mieszkanie w Polsce. Ilu z nich rzeczywiście wróci to już temat na inny artykuł.

RANKING STRON. Darmowa reklama w internecie. Darmowe statystyki